Välkommen

till Psykologisk Utveckling

Om företaget

Företaget har tre huvudområden:
1) Terapier
2) Utbildning
3) Handledning

Grunden för all behandling är Kognitiv Beteendeterapi (KBT).
En lång och bred erfarenhet med spetskompetens inom KBT, kombinerat med regelbundna utvärderingar, tryggar kvaliteten för varje uppdrag.

Genom ett gemensamt lag-arbete uppnår vi resultat!

Terapier

Psykologisk Utveckling arbetar med flera olika typer av problemområden:

  • Stress och stress-relaterade problem
  • Fobier
  • Beteendemedicinska problem, t.ex. olika typer av värk,kortvarig och kronisk smärta.
  • Panikångest
  • Depressioner
  • Tvång
  • Trötthet

Utbildning

Utbildning inom KBT för olika målgrupper, allt från nybörjare, allmänt intresserade, till universitetsstuderande.

Utbildningen kan ges både individuellt eller i grupp.

Handledning

KBT-inriktad handledning (individ eller grupp)

  • För personalgrupper
  • Som personlig utveckling
  • För universitetsutbildningar