Om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv psykologisk behandlingsmetod för många psykologiska och fysiologiska besvär. KBT har grund i forskningen och påverkas kontinuerligt av nya forskningsrön. All behandling skräddarsys för att passa patientens/klientens individuella behov. Behandling kan ges enskilt eller i grupp.

KBT har dokumenterad effekt bl.a. på:

 • Specifika fobier, dvs fobi för sprutor, blod, att flyga, spindlar, råttor, etc.
 • Sammansatta fobier, dvs social fobi, agorafobi, etc.
 • Panikångest
 • Depressioner
 • Beroendeproblematik
 • Generaliserat ångestsyndrom, GAD
 • Tvångssyndrom
 • Beteendemedicinska problem, som t.ex. stress, "värk" såsom huvudvärk, samt kortvarig och kronisk smärta.

Typiskt för en KBT-behandling är:

 • Inriktning mot satta mål
 • Aktivt samarbete mellan terapeut och klient
 • Fokusering på samspelet mellan tankar, känslor, fysiologi och beteende
 • Kort behandlingstid

Socialstyrelsens rekommendationer

Socialstyrelsen rekommenderar KBT för depression och ångest.
Socialstyrelsens pressmeddelande (Mar 2009).

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (Dec 2015)

Mer information om KBT

Se följande länkar:

Beteendeterapeutiska Föreningen

Svenska OCD-förbundet (f.d Ananke) - Förening för tvångssjuka

Svenska ångestsyndromsällskapet - Riksförbundet

Stödföreningen för drabbade av panikångest och social fobi