Arbetssätt

För alla behandlingar gäller att vi tillsammans går igenom problembilden, bestämmer oss för vilka områden som viktigast att komma till rätta med, och sedan jobbar för att lösa dessa. Detta innebär oftast att patienten får hemuppgifter mellan sessionerna.

Arbetsgången kan delas upp i följande faser:

  • Beteendeanalys 1-6 gånger.
  • Behandling med tydliga, mätbara mål och metoder, kontinuerlig utvärdering, korttidsbehandling. (Vanligt med 12-15 sessioner)
  • Uppföljning upp till ett år efter avslutad behandling.
  • Betoning på samarbete. Klienten är specialist på sitt problem och jag har min erfarenhet och min utbildning att bidra med.
  • Betoning på här och nu, att ge klienten "makt över sitt eget liv".

Totala antalet sessioner varier normalt mellan 3 och 20, beroende på problemområde och komplexitet. Varje session är 45 min.

KBT innebär att terapeuten har en aktiv roll, och för att få ett bra resultat måste även patienten "jobba" för att resultatet ska bli bra. De metoder som används har vetenskapligt bevisade resultat.


Om PUS

Psykologisk Utveckling KBT i Sverige är en enskild firma som tar emot patienter för behandling med Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som grund. Företaget drivs av Anna Kahn-Kreku.

Företaget grundades 1993 och har sitt säte i Luleå sedan 2018.

Psykologisk Utveckling har erfarenhet av handledning, med inriktning mot såväl KBT, som mer specifikt beteendemedicinska frågeställningar. Handledning kan ges såväl enskilt som i grupp.

Anna Kahn-Kreku är legitimerad psykolog, psykoterapeut,specialist i klinisk psykologi, och har handledarkompetens.
Hon arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), en terapiform som grundar sig på forskningsresultat, och som är i ständig utveckling. Hennes arbetsmetod är konkret och skräddarsys för varje persons individuella behov. KBT utmärks av att man samarbetar kring problemet och att man utvärderar behandlingen kontinuerligt, t.ex. med hjälp av väl utprovade frågeformulär. Vi påverkar tillsammans situationen i positiv riktning. KBT är en korttidsbehandling.

Ibland kan ett samtal räcka för att ge nya tankar om situationen.
Vi kan också tillsammans göra en beteendeanalys av problemet, vilket innebär en noggrann genomgång av problemet, behandlingsförslag, och tidsramar för behandlingen. När beteendeanalysen är klar, bestämmer Du om Du vill genomföra behandlingen.

Anna började arbeta som psykolog 1981 och har arbetat både inom privat och offentlig verksamhet. Hon har erfarenheter bl.a. från vuxenpsykiatri, handledning för universitetsstuderande, samt som konsult för företagshälsovårdar. 

Under ca 10 år har Anna utbildat psykologer vid Lunds Universitet.
För närvarande arbetar hon både med patientarbete och med utbildning på fysioterapeutprogrammet på Luleå Tekniska Universitet (LTU).